Hjemkjøring av
inkontinens utstyr.


Bor du innenfor Oslo Vest kan vi bringe deg
ditt reseptbelagte materiell fraktfritt.

Vi har utkjøring av varer på tirsdag og fredag.

Vi beregner egenandel etter
statens gjeldene satser.

Minstepensjonister og barn er fritatt for egenandel.

Vi har oppkobling mot Norsk helsenett og kan motta e-resepter, samt registrere frikort og
andre egenandelsfritak fortløpende.

Ring oss for ytterligere informasjon.